Svetainės medis | | Registracija

Nauja registracijaPaukščiai

Paukščiai

Paukštvanagis – Accipiter nisus;

Jūrinis erelis – Haliaeetus albicilla; (Ž)

Slanka – Scolopax rusticola; (M)

Keršulis – Columba palumbus;

Gegutė – Cuculus panorus;

Naminė pelėda – Strix aluco;

Mažasis apuokas – Asio otus;

Juodoji meleta – Dryocopus major;

Didysis margasis genys – Dendrocopos major;

Vidutinis margasis genys – Dendrocopos medius;

Mažasis margasis genys – Dendrocopos minor;

Miškinis kalviukas – Anthus trivialis;

Karietaitė – Troglodytes troglodytes;

Liepsnelė – Erithacus rubecula;

Juodasis strazdas – Turdus melura;

Smilginis strazdas – Turdus pilaris;

Strazdas giesmininkas – Turdus philomelos;

Amalinis strazdas – Turdus viscivorus;

Tošinukė – Hippolais iciterina;

Pilkoji devynbalsė – Sylvia curruca;

Rudoji devynbalsė – Sylvia communis;

Juodgalvė devynbalsė – Sylvia atricapilla;

Žalioji pečialinda – Phyloscopus sybilatrix;

Pilkoji pečialinda – Phyloscopus collybita;

Ankstyvoji pečialinda – Phyloscopus trochilus;

Paprastasis nykštukas – Regulus regulus;

Pilkoji musinukė – Muscicapa  striata;

Margasparnė musinukė – Ficedula hypoleuca;

Mažoji musinukė – Ficedula parva;

Paprastoji pilkoji zylė – Parus palustris;

Ilgauodegė zylė – Aegithalos caudatus;

Kuoduotoji zylė – Parus cristatus;

Juodoji zylė – Parus ater;

Mėlynoji zylė – Prus caeruleus;

Didžioji zylė – Parus major;

Bukutis – Sitta europaea;

Miškinis liputis – Certia familiaris;

Volungė – Oriolus oriolus;

Kėkštas – Garrrulus glandarius;

Šarka – Pica pica;

Pilkoji varna – Corvus cornix;

Kranklys – Corvus corax;

Paprastasis varnėnas – Sturnus vulgaris;

Paprastasis kikilis – Fringilla coelebs;

Žaliukė – Carduelis chloris;

Alksninukas – Carduelis spinus;

Eglinis kryžiasnapis – Loxia curvirostra;

Juodgalvė sniegena – Pyrrhula pyrhula;

Svilikas – Coccothraustes coccothraustes;