Svetainės medis | | Registracija

Nauja registracijaGyvūnai

Žinduoliai

 

Baltakrūtis ežys – Erinaceus concolor;

Kurmis – Talpa europea;

Paprastasis kirstukas – Sorex araneus;

Geltonkaklė pelė – Apodemus flavicollis;

Miškinė pelė – Apodemus sylvaticus;

Mažoji miškinė pelė – Apodemus uralensis;

Rudasis pelėnas – Clethrionomys glareola;

Ondatra – Ondatra zibethicus;

Paprastoji voverė – Sciurus vulgaris;

Bebras – Castor fiber;

Pilkasis kiškis – Lepus europaeus;

Rudoji lapė – Vulpes vulpes;

Miškinė kiaunė – Martes martes;

Šermuonėlis – Mustela erminea;

Stirna – Capreolus capreolus;